This photo is the logo of the balangaw.ph.

Mga Prinsipyo ng Yogyakarta

GALANG Philippines, Inc. (2011)

Ito ay isang pagsalin sa Filipino ng Yogyakarta Principles, isang pangkat ng mga panuntunan hinggil sa karapatang pantao sa pagitan ng mga kasarian at sa mga isyu ng sexualidad. Ang pagsasalin nito sa Filipino ay naglalayong maipamahagi ang mga prinsipyong ito sa mas malawak na paraan, at higit pang maging kapaki-pakinabang sa mga indibidwal at grupo na nagnanais na mas maintindihan at maisakatuparan ang karapatang pantao, lalung-lalo na sa konteksto ng LGBTQI+ rights sa Pilipinas.

Mga Prinsipyo ng Yogyakarta.pdf

ADDRESS

10C Matipid Street, Sikatuna Village, Diliman, Quezon City, Philipines

CONTACT

General Inquiries

info@balangaw.ph


Call us

(02) 7002-0676


This portion of the website includes the logos of Babaylanes Inc. and balangaw.ph
This photo is a hyperlink button to contact balangaw.ph.
This button is a hyperlink to the facebook page of balangaw.ph.