This photo is the logo of the balangaw.ph.

GALANG Primer (Filipino Version)

GALANG Philippines, Inc. (n.d.)

Ang primer na ito ay nagpapakilala sa GALANG, isang organisasyon na nakatuon sa pagtataguyod ng karapatan at kabutihan ng mga lesbyana, biseksuwal na kababaihan, at trans men sa Pilipinas. Ito ay nagbibigay ng maikling paliwanag ukol sa kasaysayan ng organisasyon at naglalarawan ng kanilang malawak na saklaw ng trabaho.

GalangPrimer-Fil.pdf

ADDRESS

10C Matipid Street, Sikatuna Village, Diliman, Quezon City, Philipines

CONTACT

General Inquiries

info@balangaw.ph


Call us

(02) 7002-0676


This portion of the website includes the logos of Babaylanes Inc. and balangaw.ph
This photo is a hyperlink button to contact balangaw.ph.
This button is a hyperlink to the facebook page of balangaw.ph.